Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Janowie Lubelskim oraz Wolicy Pierwszej - logo Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Janowie Lubelskim oraz Wolicy Pierwszej

Całodobowa profesjonalna opieka dla osób przewlekle chorych

Zakład Pilęgnacyjno-Opiekuńczy funkcjonuje od 01.01.2002 roku w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 77. W kwietniu 2022 roku powstała filia zakładu w miejscowości Wolica Pierwsza 31, 23-310 Modliborzyce. Świadczymy całodobową, kompleksową, specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację i kontynuację leczenia. Posiadamy 85 nowoczesnych łóżek rehabilitacyjnych, 62 w Janowie Lubelskim oraz 23 w filii Wolica Pierwsza.

Zadaniem zakładu jest objęcie całodobową opieką i pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych i niepełnospranych, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną wymagają całodobowej specjalistycznej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. Zakład jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Naszym pacjentom zapewniamy

Opieka lekarska

opieka lekarska

Całodobowa, kompleksowa opieka pielęgniarska

całodobowa, kompleksowa opieka pielęgniarska

Rehabilitacje

rehabilitacje

Terapia zajęciowa

terapia zajęciowa

Terapia psyhologiczna i logopedyczna

terapia psychologiczna i logopedyczna

Dogoterapia - zajęcia z psami

dogoterapia

Terapia duchowa

terapia duchowa

Felinoterapia - zajęcia z kotami

felinoterapia

Złóż wniosek

W celu umieszczenia pacjenta w Zakładzie należy złożyć prawidłowo wypełnione następujące dokumenty:

Dodatkowo należy dołączyć aktualną decyzję ZUS lub KRUS o przyznaniu renty lub emerytury,
albo ostatni odcinek renty lub emerytury, bądź inny dokument poświadczający ubezpieczenie i dochody świadczeniobiorcy.

Skontaktuj się z nami

Krystyna Grzybowska, Marcin Grzybowski, Elżbieta Woźniak, Katarzyna Woźniak-Kowalik Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy s.c.
w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
Lubelskie

15 87 24 348 15 87 24 356 nzpo@wp.pl

Informujemy, iż Administratorem danych jest Krystyna Grzybowska, Marcin Grzybowski, Elżbieta Woźniak, Katarzyna Woźniak-Kowalik Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy s.c. w Janowie Lubelskim. reprezentowany przez kierownika zakładu- Elżbietę Woźniak z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: nzpo@wp.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.zpo-janow.pl, telefonicznie 15/8724348/158724356. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.

Informacje dodatkowe

Miesięczna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 250% najniższej emerytury. Opłata ta jednak nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W oczekiwaniu na miejsce refundowane przez NFZ istnieje możliwość pełnopłatnego pobytu pacjenta w zakładzie w cenie 5 000 złotych miesięcznie brutto. Zakład nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta opłatę za przechowywanie zwłok (72 godziny) pokrywa zakład, za okres dłuższy koszt ponosi rodzina zmarłego. Cena za każdą rozpoczętą dobę wynosi 150 złotych brutto.

Krystyna Grzybowska, Marcin Grzybowski, Elżbieta Woźniak, Katarzyna Woźniak-Kowalik Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy s.c. w Janowie Lubelskim współrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Projekt realizowano w miesiącach od maja do grudnia 2020 roku. Projekt pozwolił na skuteczne zabezpieczenie pacjentów jak również personelu przed negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 .